دبیرستان هوشمند شهاب نور «دوره اول»

محتوای عملکرد انضباطی

 

1) ایجاد فضای امن و سالم از نظر انضباطی در تمامی فضاهای مدرسه

2) منظم بودن ساعات و برنامه های کاری مدرسه

3) پیگیری و حضور و غیاب منظم به جهت عدم اختلال در فرایند یادگیری دانش آموزان

4) اطلاع رسانی تمامی نکات انضباطی مربوط به هر دانش آموز

5) دقت به سلامت جسم و نظافت و بهداشت فردی و جمعی در مدرسه

6) پاسخگوی کامل مراجعات اولیای گرامی بصورت حضوری و یا از طریق تلفن

7) تهیه کارنمای دقیق انضباطی به صورت توصیفی برای دانش آموزان

8) موکت و فرش بودن تمامی فضای مدرسه به منظور بالا بردن کیفیت امور بهداشتی در مدرسه

     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان  
     
 
نقشه